Noga – šta znači sanjati noge?

Videti svoje noge u snu znači pridobijanje svog samopouzdanja da se uspravimo i preuzmemo kontrolu. Ovo također označava napredak i …

Šta znači sanjati most?

Prelaženje preko mosta u snu tumači se kao donošenje neke važne odluke ili biranje daljeg pravca na nekom odlučujućem životnom …

Šta znači sanjati more?

More predstavlja vašu nesvesnu stranu ličnosti. Ono može značiti prelaz između svesnog i nesvesnog. Kao i svi vodeni simboli koje …

Šta znači sanjati mesec?

Sanjate li Mesec (misli se na Mesec kao nebesko telo), vaš san vam ukazuje na skrivene, misteriozne aspekte vaše ličnosti. …

Miš – šta znači sanjati miša?

Snovi o mišu upućuju na negativna osećanja poput teskobe, straha, bespomoćnosti i slično. Najčešće, u životu san o mišu rezultira …

Šta znači sanjati meso?

San o sirovom mesu predstavlja prepreke i obeshrabrenja na koja nailazite na putu ostvarenja životnih ciljeva. Alternativno ovaj san može …