Medved predstavlja simbolični ciklus života, a konkretno se odnosi na nezavisnost, snagu i obnavljanje. Kada je u pitanju emotivnost, san o medvedu predstavlja susret sa negativnim emocijama poput ljutnje i besa, odnosno njihovog nekontrolisanog iskazivanja. Ovakva osećanja izazvana su stanjem bespomoćnosti ili posesivnog i despotskog ponašanja prema vama.

Kako je medved usamljeno stvorenje koje samostalno egzistira u svom prirodnom okruženju, tako ujedno ukazuje na čoveka i snom o medvedu mu sugeriše da se bori, ne posustaje, čak ni onog trenutka kad se nađe sa dignutim rukama u zrak (što je najčešća ilustracija kada se čovek susretne sa nadmoćnijim, jačim i agresivnijim – kao što je medved).

Kada je reč o ovoj životinji ženskog pola, tada je ona simbol nesebičnosti i davanja drugima, a u snu ukazivanje na predivnu majku, zaštitinika, spremnoj da se bori za svoje potomke u neprijatnim situacijama koje mogu da se dogode.

Iako se u modernom društvu medved vezuje za negativne emocije, u indijanskoj tradiciji to nije slučaj. Navaho Indijancu medved je simbol muške figure (oca ili deda), a oni predstavljaju znanje, iskustvo i mudrost, pa je tako medved simbol unutrašnje snage. Više medveda u snu označava porodične veze, ukazujući na moguće probleme, razmirice ili odlazak iz porodičnog gnezda.

Sanjati agresivnog medveda koji ispred sebe sve uništava i razara u ljutnji i besu u bilo kakvom snu je loš predznak, i predstavlja rat koji tek treba da se desi, bilo da je to na duhovnom, psihičkog ili fizičkom planu. Ovakav san isto tako veoma često sanjaju i ljudi koji su prošli kroz traumatične i bolne situacije.