Postoji mnogo podjela snova na različite vrste, ali ako uzmemo u obzir njihovu funkciju i efekat koji ostavljaju na nas i naš život, onda možemo razlikovati 4 vrste snova: jednostavni skoro realni poput svakodnevice, složeni i naizgled realni koji imaju dublje značenje i poruku, lucidni snovi i košmari.

Ovo je malo preciznija podjela snova sa nekim karakteristikama svakog oblika posebno.

  • OKREPLJUJUĆI SNOVI – iako mogu imati negativan sadržaj, funkcija ovih snova je da izazove potisnute negativne emocije kako bi ih snivač proživio i izbacio iz sebe. Javljaju se u stresnim periodima ili u trenucima donošenja značajnih i velikih odluka.
  • RELIGIOZNI SNOVI – koji se javljaju kod osoba koje su duboko religiozne ili kod osoba koje se bave simbolima i njihovim značenjima. Ovakvi snovi se javljaju u svetim knjigama različitih religija.
  • SNOVI SA RJEŠENJEM PROBLEMA – kojima je cilj da snivaču prenesu poruku o načinu rešavanja nekog problema sa kojim je snivač suočen u stvarnosti, a s kojim ne zna kako da se izbori. Često je osoba koja prenosi poruku od najvećeg značaja za tumačenje cijele poruke sna
  • FIZIOLOŠKI SNOVI – ovi snovi su povezani sa našim realnim biološkim i fiziološkim potrebama i osetima (san o hladnoći, toploti, vlazi itd.)SNOVI IZ SVAKODNEVICE – obično su jednostavni snovi čiji sadržaji uključuju poznata lica, mesta i situacije i ne kriju nikakav dublji smisao ili poruku podsvesnog. To su jednostavno refleksije stvarnog života a mogu predstavljati i vezu sa stvarnošću u trenutku snivanja (zvono telefona koja se javlja u stvarnosti, a prepliće se i kroz san i sl.)
  • KOMPENZACIJSKI SNOVI – ovo su obično snovi koji otkrivaju našu „tamnu stranu“ (tzv. Senku naše ličnosti, odnosno delove koje potiskujemo). Njihova funkcija je da balansiraju naše osobine i da budu ventil za emocije koje ne želimo proživljavati u stvarnosti.
  • PONAVLJAJUĆI SNOVI – su snovi koji imaju neku poruku koju stalno zanemarujemo, a ignorisanje bitnih poruka povezano je sa nerešenim konfliktima iz stvarnog života. Naše podsvesno traži najbolji sadržaj kojim će ostvariti vezu između potisnutog sadržaja i naše svesti. Ponavljanje snova skreće pažnju da u sadržaju takvih snova leži najbolji odgovor ili rešenje nekog (unutrašnjeg) konflikta.
  • LUCIDNI SNOVI – su snovi na granici stvarnog, kada je snivač svestan da sanja. Sadržaj sna je veoma uverljiv, jasan, mada su likovi i događaji malo intenzivniji nego što bi bili u stvarnosti. U ovim snovima snivač bira dalji ishod jer može da svesno utiče na njega.
  • PARANORMALNI SNOVI – snovi sa predskazanjima, telepatski snovi i sl. Za ove snove se smatra da crpe informacije iz spoljne stvarnosti te na osnovu toga stvaraju sadržaje koji su istiniti. Međutim, treba biti obazriv sa tumačenjem ovakvih snova jer sadržaji sa katastrofalnim ishodom nemaju „prognostičku“ nego upozoravajuću funkciju i obično se odnose neka druga pitanja iz života snivača i njegove sredine (npr snovi o prirodnim katastrofama, saobraćajnim nesrećama i sl.).
  • KOŠMARI ili NOĆNE MORE – su ubedljivo najviše iscrpljujući od svih drugih vrsta snova. Oni predstavljaju najveće probleme naše stvarnosti koje nam naša podsvest prikazuje kroz strašne i užasavajuće sadržaje.

Bez obzira koju vrstu snova najčešće sanjamo, moramo biti svesni da je cilj svih snova da nam pomogne da se bolje suočimo sa stvarnošću, da se probudimo svesniji, bolji i mudriji!