Želja i ljubav su krila za velika dela. (Gete)

Želja ne prestaje ispunjenjem želje. Svako novo ostvarenje želje potiče žeđ za novim sticanjem, kao što novo gorivo jače razgoreva vatru. (Mahabharata)

Želja je ishodište pa čak i prava bit vere. Kada čovek ne bi imao želja ne bi imao ni bogova. (Ludvig Fojenbah)

Svi ovi citati govore o lepoti i neophodnosti želja u našem životu. Sigurno se pitate šta je sa onim željama koje poželite u snu, kakva li su njihova značenja?

Ukoliko se kroz vaš san provlači osećaj da nešto želite ili ste sanjali kako ste poželjeli neku želju u snu, vaš san znači da u budnom životu postoji nešto za čime čeznete, nešto što nemate, a hteli bi ste imati.

Istovremeno, ovaj san ukazuje na vaša dostignuća i nade za budućnost. Vaše želje iz budnog života, provlače se kroz vaš san. San takođe može delovati stimulativno na vas, podstičući vas da probudite u potrazi za nečim novim.

San u kome ste poželjeli nešto, može imati i alternativno značenje. Prema ovom značenju ovakav san može značiti neodlučnost. To znači da vas, vaš san, upozorava da budete odlučniji i agresivniji u onome što radite.

Osim tumačenja snova sa psihološkog aspekta, navešćemo i neka narodna tumačenja ovoga sna. Naravno, trebate znati da su ona protkana sujeverjem i tradicijom. Prema ovim tumačenjima, ukoliko ste poželjeli nešto u snu a ne sećate se šta, vama predstoji poslovni uspeh. Sa druge strane, ukoliko se sećate šta ste poželjeli u snu, poslovni uspeh će izostati ali će te imati napredak u porodičnom životu i okruženju.

Jedno od narodnih tumačenja kaže, da ovakav san predskazuje dug život.