Vukovi su simboli opstanka, lepote, usamljenosti, misterije, samopouzdanja i ponosa. Ako sanjate vuka to je znak vaše sposobnosti da očuvate sopstvenu ličnost u različitim društvenim situacijama i da klizite iz jedne situacije u drugu s mnogo lakoće. Elegantno, bez napora.

Poput stepskog vuka, dobrovoljno birate samoću doživljavajući je kao svoju neizbežnu sudbinu, kao svoje prirodno stanje u kojem se najbolje snalazite. Ali, kao i stepski vuk, i vas ponekad stigne krvoločna glad za društvom, za socijalnim porocima ili jednostavno za pripadanjem nekom socijalnom krugu ili nekoj osobi.

Međutim, ova potreba brzo prolazi nakon njenog prvog talasa zadovoljenja. Negativna strana vuka jeste njegova neprijateljska priroda, šunjanje i agresivnost. Ovo se može odraziti u nekoj situaciji gde gubite kontrolu nad svojim ponašanjem, ili u preteranom korištenju svoje moći i sile u životu.

Ovo može upućivati na opsesivnu narav, ovisnost o nekom poroku ili na neki vid ponašanja koji je izvan vaše kontrole. Bijeli vuk je simbol pobede, sposobnosti da se vidi svjetlost i u najcrnjim životnim situacijama. Ovo su retki vukovi optimisti koje je život donekle poštedeo, a i njihova priroda im nije dozvolila da izgube veru u čoveka i nadu u bolje sutra.

Ubiti vuka u snu znači izdaju. To može značiti da će vas neko izdati, da će neka vaša mračna tajna ugledati svjetlost dana, ali isto tako može se desiti upravo suprotno. Vi ćete biti samo učesnik u tuđoj izdaji, slepi svedok kome će tuđa tajna biti otkrivena.

Čuti zavijanje vuka znak je nečijeg vapaja za vašom pomoći u vašem stvarnom životu. Ne oglušujte se na prijatelje niti na nečije telefonske pozive ili poruke. Obratite pažnju na svoju okolinu, možda je poziv u pomoć pretih ili neprimetan.