Videti đavola (demona ili satanu) u snu znak je velikog naboja straha, ograničenja, iskušenja iz vašeg negativnog dela ličnosti. Moguće da se borite sa svojim osećajem krivice. Vreme je da odrešite ova potisnuta osećanja i da ih secirate na suncu kako biste im oduzeli snagu i vlast nad svojim životom (pa i snovima).

Đavo predstavlja i inteligenciju, lukavstvo, prevaru, i obmanu. Obratite pažnju u kom obliku i na kojoj daljini vam se javlja u snu. Kakva je njegova uloga? Povežite ponašanje svoje i njegovo ponašanje i pokušajte ih dovesti u neku smisaonu vezu sa svojim trenutnim životom. Ako sanjate kako se borite protiv đavla znači da ćete uspeti u svojoj borbi protiv neprijatelja.

Ako sanjate kako vam se đavo obraća i nešto vam govori, znači da ćete pasti u iskušenje da uradite nešto protiv sebe i svojih moralnih načela. Biće vam jako teško da odolite ponudi, zato se pripremite i ne zaboravite da se čist obraz ne može ni sa čim oprati!

Ako sanjate kako drugujete sa đavolom, znači da ste povodljivi i da vas je lako nagovoriti da učinite nešto što ne morate i nije u vašem interesu. Isto tako, borite se u sebi i sa svojim moralnim pitanjima i povlačenjem granice u nekim svojim postupcima. Dobro razmislite prije nego donesete neku odluku po tom pitanju i prije nego uskočite u vatru svojih poroka i strasti. Sve ima svoju cenu, i retko ko ju je voljan platiti.