Orao u snu simbolizuje plemićku krv, ponos, neustrašivost, slobodu, superiornost, hrabrost i moćnu intelektualnu snagu. Isto tako, orlovi su i znak samo-obnove i konekcije sa duhovnošću. Vaša borba će biti strašna i hrabra sve dok ne otkrijete svoje najviše ambicije i najveće želje.

Uhvaćen u zamku ili lance, orao u snu predstavlja bezizlaznu situaciju u kojoj se osećate ukočeno i sputano. Niste u mogućnosti da se izrazite i izjasnite ko ste zapravo i šta želite da ostvarite. Razmotrite i detalj iz vašeg sna: za šta je orao vezan? Ovo će vam pomoći u daljem tumačenju vašeg sna i otkrivanju šta vas zapravo koči i sputava.

Ako sanjate da ste došli do gnezda malih orlova znači da ćete s istim naporom doći i do narednih postignuća na poslu i do vrha na socijalnoj lestvici.

Ako sanjate da ste ubili orla znači da se u vama nagomilalo svireposti i besa. Nećete ničemu i nikome dozvoliti da vam stane na put ka ostvarenju vaših ambicija i postizanju vaših zacrtanih ciljeva, čak i po cenu povređivanja drugih koji se nalaze u vašoj blizini.

Ako sanjate kako je neko drugi ubio orla, onda to znači da će vaša slava, bogatstvo i moć biti bezobzirno oteti od vas. Ako sanjate kako jedete orlovo meso znači da će vas vaš jak i moćan karakter voditi do velikog bogatstva i društvenog uticaja kojima stremite.