Sanjati drvo sa korenom, stablom i lišćem, svim njegovim delovima, zapravo predstavlja san o sebi. Svaki deo tog drveta u snu je metafora za neki deo vaše ličnosti. U zavisnosti kako drvo izgleda, koje je veličine ili u kavom je stanju ukazuje na to kako vi doživljavate sebe u stvarnom životu. Ovakvo tumačenje sna se odnosi samo na snove čiji je centar neko drvo.

Prisetite se pojedinosti vezanih za izgled tog drveta i pristupite psihološkoj analizi vašeg sna, odnosno samoanalizi. Korenje drveta upućuje na onaj deo naše prirode kojeg nismo svesni, ali i sve ono na čemu smo gradili svoj identitet. Stablo je naša socijalizacija, odnos prema društvu, dok grane predstavljaju sve vaše uloge u životu. Prema tome ako je jedan od ovih delova drveta oštećen, to znači da niste zadovoljni svojim delovanjem u nekom od navedenih sastavnih delova vaše ličnosti.

Ukoliko je drvo procvetalo, plodonosno, onda ste izuzetno kreativna osoba, koja ne mari za godine, osećate se veoma mladim, punim života. Dok sasušeno drvo upućuje na osećaj starosti, nedostatak volje, osećaj neispunjenosti.

Izgled krošnje drveta je vaš odnos prema porodici. Drvo koje je razlistalo, gde su listovi toliko veliki da se dodiruju, označava bliske i skladne odnose prema porodici. Volite porodični život i ona zauzima veliki deo vašeg života. Pored toga, ovakvo drvo je znak ispunjenja želja, uspeha, sreće. Ukoliko krošnja nema mnogo listova, neki su čak sasušeni, opali, onda je to znak gubitka, velike porodične tuge, loših odnosa u porodici.

Grane na drvetu koje su označene, bogate plodovima simbolišu bogatstvo, prijateljstva i izuzetno ugodne trenutke, događaje. Razgranato drvo je znak da ste veoma sposobna osoba koja ima mogućnost da ostvaruje neke nove funkcije, da se brzo razvija i unapređuje svoja interesovanja. Osušene grane su znak loših vesti o nekoj osobi iz vašeg života koju dugo niste videli ili koja je negde otišla. Penjanje uz drvo znak sreće, izlečenja od bolesti. Slomljene grane upućuju na neuspeh, nemogućnost samoizgradnje, unapređenja. Ukoliko je drvo odsečeno ili iščupano iz korena, izgubićete novac na kocki, ili će vas neko prevariti na veoma naivan način. Ovo upućuje na vašu nepromišljenost.

Ako centar vašeg sna nije samo drvo, nego više drveća ili čak drvo kao ogrev tumačenje je drugačije. Ukoliko sakupljate drva po šumi, očekuje vas neka diskusija, seći drva znak je poštovanja, a cepanje briga i poteškoća na poslu.  Ukoliko je drva za ogrev mnogo to je simbol bogatstva, nekog novčanog dobitka.