Šta znači sanjati pod?

Sanjati pod znači vaše osvrtanje na sistem podrške, na osećaj sigurnosti. Imate siguran oslonac na koji možete da računate u …