Sanjati pod znači vaše osvrtanje na sistem podrške, na osećaj sigurnosti. Imate siguran oslonac na koji možete da računate u životu. Isto tako, pod može da simbolizuje i jasnu granicu između vidljivog (vaše svesti) i onog što se nalazi ispod i što vašim čulima nije dostupno (vaša podsvest).

Kada je ta granica tako jasno naznačena znači da tačno znate koliko vas koraka deli od nepoznatog i još neotkrivenog! Zar to nije dovoljno da vas intrigira i motiviše da nastavite sa daljim šetanjem po spratovima? Prisetite se svog sna što je detaljnije moguće – možda postoje načini da otkrijete o svojoj ličnosti sve više i više, a to bi vam moglo pomoći da ostvarite veće uspehe u svom životu.

Ako sanjate uglačan, drveni pod, znači da ste potpuno svesni vašeg nesvesnog i držite ga potisnutog, udaljenog od vašeg svesnog života. Šta mislite, koji su razlozi za to? Zašto se toliko trudite da „izglancate“ površinu kako se ne bi videlo ono što je duboko ispod? Svi smo mi ljudi manje više takvi, i na nama je da se sami pozabavimo onim što leži duboko u nama i što se ne može olako srediti i ispolirati bez prethodnog ulaganja krvi, suza i znoja.

Ako sanjate krivi, nakošen pod, to znači da se previše udaljavate od svojih prvobitnih planova i ciljeva. Kao da vam oni ponekad sami uzmiču. Možda je dobro što je tako. Ponovo ih preispitajte i ako se uverite da su to ciljevi kojima biste i dalje stremili, zavrnite rukave i ne dajte im da vam tako lako umaknu. Uložite veće napore ako treba. Na kraju će vam se svakako isplatiti!

Ako sanjate da vidite spratove neke zgrade, znači da ste svesni brojnih nivoa svog unutrašnjeg razumevanja, svesnosti i uspeha. Viši spratovi označavaju visoka postignuća i uspehe. Ako se nalazite na visini nižih spratova onda verovatno trenutno baratate sa primarnim nagonima, potrebama, svojom animalnom prirodom i/ili seksualnošću. Ovo isto tako označava i neuspeh.