Snovi u kojima slikate ili krečite svoju kuću/stan znači da vam sledi uspeh u vašem novom projektu/poslu. Možda ćete biti čak i unapređeni! Izrazite slobodno svoju kreativnost, bićete nagrađeni za to.

Međutim, ovakvi snovi se mogu tumačiti i kao vaš pokušaj da nešto u svom životu „prekrečite“, zamaskirate i sakrijete od pogleda drugih. Ovo se zapravo odnosi na onu osobu koja kreči vašu kuću.

Ako je u pitanju neko drugi, preispitajte njegovu pouzdanost i poverenje. Verovatno ta osoba pokušava nešto da sakrije od vas. Koje boje dominiraju u vašem snu? One imaju posebno značenje i nekad su presudne za dalje tumačenje. Crvena boja označava potrebu ili prisustvo strasti, ljubavi, životnog uzbuđenja, izazova i hrabrosti. Zelena je boja prirode, smirenja i plodnosti. Plava boja označava utonulost u tišinu, osećanja, meditaciju itd.

Ako se u svom snu uflekate bojom, to znači da vas u stvarnom životu prelako pogađa kritika na vaš račun! Videti umetničku sliku znači da budite u sebi kreativnost i imate pojačanu potrebu da je izrazite u stvarnosti. Želite zapravo da izrazite sebe, svoje misli i osećanja, a umetnost bi možda bila najbolji način u kojem biste sigurno uspeli!

Ne odustajte od svojih snova i mašte! Snovi u kojima se igrate ili stvarate sa bojama (slikanje, krečenje, bojenje, crtanje) simboli su vaše intuicije i unutrašnjih ostvarenja. Bez obzira koliko se inače oslanjate na unutrašnji glas i intuiciju, vaša podsvest vam kroz ovakve snove poručuje da je vreme da ih više ne zanemarujete i da se ponekad više oslonite na njih!