Prema tumačenju snova veoma je bitno u kojem kontekstu se novac sanja. Novac nikako ne smije da bude cilj, nego samo sredstvo u postizanju određenog cilja, koji se odnosi na lično zadovoljstvo čoveka, pa tako može simbolično da predstavlja i način na koji neko sebi može da priušti užitak, osećaj sigurnosti, i slično.

Značenje novca u snu uglavnom se vezuje za poslovni uspeh ili neuspeh. Novac u snu simbolično predstavlja moć, snagu, dominantnost, uspeh, samopoštovanje. Ipak, on ne predstavlja samo materijalne vrednosti, nego je simbol moći uopšte, koja se veoma često tumači i kao moć na planu duhovnosti i seksualnosti, pa tako san o pronalasku novca ili o potrazi za novcem predstavlja potragu za uspehom i vlašću i želju za finansijskom sigurnošću.

Ako ste sanjali da ste zaradili ili dobili novac, onda Vam predstoji poslovni uspeh, finansijska dobit, mogućnost napredovanja na materijalnom planu uopšte. Velika količina novca u snu veoma je pozitivan i ohrabrujući znak u stvarnom životu.

Gubitak novca u snu odnosi se na nedostatak želja, ambicija, snage i samopouzdanja, pa je to u stvarnom životu najčešće odraz neuspeha, nazadovanja, najčešće na poslovnom planu. Isto tako, ovaj gubitak može se odnositi i na duhovni poraz, osećaj bespomoćnosti, straha i gubitka kontrole.

Novac koji posuđujete od nekog drugog u snu, metafora je nezavidne materijalne situacije u stvarnom životu, jer predstavlja brige i neprilike.

Ako Vi nekome posuđujete novac, onda treba da se pazite vlastite nesmotrenosti i mogućnosti gubitka.

Ukoliko sanjate da brojite novac, sigurno ćete uspešno rešiti nagomilane probleme u životu, a možete očekivati zaradu, pa je povoljno vreme da se okušate u novim finansijskim idejama, materijalnim poduhvatima i igrama na sreću.