Videti leptira u označava potrebu da se skrasite, da se konačno negde smirite. Leptiri su simbol kreativnosti, romantike, sreće i spiritualnosti. Možda prolazite kroz period transformacije jednog načina mišljenja u drugi?

Možda ste trenutno u fazi životne tranzicije? „društveni leptirić“ je osoba koja je veoma popularna i uvek vani, u nekom dešavanju, prisutna na svim društvenim zbivanjima. Jeste li vi takvi?

Možda vas ovi snovi upozoravaju da ste otišli u sasvim suprotnu krajnosti da biste trebali biti češće vani, sa prijateljima, među ljudima.

Leptir u snu označava i dug život. Dva leptira predstavljaju simbol dugog i srećnog braka. Uhvatiti ili ubiti leptira znači da ste prepovršni u životu.

Ako sanjate da kačite uhvaćenog leptira na zid, uramljenog, obratite pažnju na svoje seksualno ponašanje! Da niste malo kontraverzni? Verovatno preterujete ili idete iz krajnosti u krajnost…