Golub kao pojam različito se tumači zavisno od kulture, ali generalno predstavlja duhovnost, mir i spokoj, slobodu, čednost i nevinost, a isto tako obeležava majčinstvo, nežnost i ženstvenost.

U kulturi ovih prostora golub je i simbol glasa, pa se san o golubu tumači kao mogućnost nekog novog saznanja o nekome ili nečemu, ali isto tako i kao poruka koja dolazi iz podsvesti, glas koji nas opominje, ukazuje nam ili nas usmerava na pravi put, pa je s toga veoma bitno tu poruku pravilno interpretirati. San u kojem ste videli goluba u letu tako najčešće predstavlja ukazivanje na povoljnu i lepu poruku koja će izazvati sreću i radost onog koje primi.

Golub kao nosilac glasa, u isto vreme je i putnik, pa može da se tumači i kao realna ili iracionalna predstava o putovanju, koje se najčešće vezuje za porodični dom (gnezdo), odnosno izraz ili želja pojedinca da bude tamo gde pripada.

Ako, pak, u snu goluba uhvatite, tada vest nije povoljna, te se uglavnom odnosi na gubitak u skladu sa životnim okolnostima (gubitak slobode, mira, pripadnosti, ljubavi, vedrine). Najčešće se taj gubitak odnosi na bliske veze, kao što su gubitak mira u porodici, ljutnja zbog nemogućnosti ostvarivanja želja, pa tako gubitak duhovnog mira, gubitak poverenja, itd.

Bijeli golub je simbol svega što  je pozitivno ako je golub slobodan i u letu – simbol čovekove slobode, bezgranične ljubavi, neustrašivosti, prijateljstva, i sl.

Iako se veoma retko sanja, crni golub je suprotnost svemu onome što je bijeli golub, pa ujedno i predskazanje nečeg lošeg što će se desiti, kao simbol najave negativnog u životu.

Ako sanjate goluba koji odlazi ili kojeg puštate iz ruke, tada ćete se suočiti sa gubitkom koji je najčešće privremen, pa se tako uglavnom vezuje za privremene rastanke sa bliskim osobama (prijateljima, porodicom, voljenom osobom). Golub kojeg hvatate izraz je vaše sputane prirode sa kojom se borite u vidu introvertnosti, stidljivosti i izbegavanja neugodnih situacija.