San o devojčici vezuje se za lepe stvari. Iako san o detetu najčešće podrazumeva brigu, kada je u pitanju devojčica onda se to odnosi na obilje, olakšanje nakon rešenog problema ili izbavljenje iz istog.

Devojčica koja je u snu razigrana i vesela najavljuje susret sa osobom sa kojom ćete biti veoma bliski i intimni, u suprotnom, devojčica koja je nesrećna i tužna najavljuje nevolje u ljubavnom životu, koji mogu da budu većih razmera, a neretko je to simbol nevere.

U psihoanalizama san o devojčici tretira se na emotivnom planu na nekoliko načina, tako se veoma često može odnositi na naivnost, nesigurnost, bezbrižnost, nezrelost, osećaj niže vrednosti, ranjivost, i sl. Snovi predstavljaju ključ za razumevanje problema, pa je tako veoma bitan u njegovom prepoznavanju, odnosno tumačenju u skladu sa onim što je u aktuelno u realnom životu.