San o detelini ima različita tumačenja. To zavisi od toga kakvu ste detelinu sanjali.

Iako detelina sa četiri lista u stvarnosti simboliše sreću, u snu, ona je predznak uobraženosti, prevelikog samopuzdanja.

Ukoliko ste ipak sanjali detelinu sa tri lista, onda je to znak sreće u ljubavnom životu. Ona je znak da postoje skladni odnosi u braku.