Ukoliko ste sanjali ćup, ovaj san simbolizuje žensku matericu. Sa stanovišta psihologije to znači da osoba koja sanja ćup u stvari traži zaštitu, skrovište, utehu, toplinu.

Ukoliko u svom budnom životu tragate za zaštitom, razmislite šta je moglo dovesti do toga da se tako osećate. Pokušajte otkloniti takve uzroke. Ukoliko ne postoji nište ozbiljno što bi vas opteretilo, onda ovakav san može biti posljedica svakodnevnog stresa. Moguće je da ste negde videli ćup na javi pa vam se to manifestovalo kroz san.

Ovaj isti san može imati i alternativno značenje. Prama tom tumačenju ovaj san može značiti da se osećate potreseno, uzdrmano. Možda vas je nešto ili neko potresao. Popričajte sa nekim ko vam je blizak o tome, poverite se i vaša uzdrmanost neprijatnom situacijom biće manja.

Svoj značaj tumačenju snova dala su i narodna tumačenja i verovanja. Prema tim tumačenjima, ukoliko ste sanjali pun ćup neko će vam nedostajati. Sanjate li prazan ćup, očekuje vas nešto neprijatno.

Videti ćup u snovima, prema narodnim verovanjima, moglo je značiti i iznenađenje. Ovaj isti san često se dovodio u vezu sa novcem. Ovakvo verovanje proizašlo je iz narodnog običaja i priča koje kažu da se nekad zlato čuvalo u ćupovima. U tom smislu, smatralo se da ako sanjate ćup možete očekivati poboljšanje svog materijalnog stanja prilivom novca.

Prema islamskom tumačenju, videti ćup u snovima dovodi se u vezu sa finansijama i poslovanjem. Ukoliko ste sanjali ovaj san neko vas obmanjuje na poslu. Islamska tumačenja smatraju da ćup u snovima može predstavljati vredne žene, supruge. Sanjati pun ćup, predstavlja skriveno blago.