Broj TRI označava život, vitalnost, unutrašnju snagu, potpunost, imaginaciju, kreativnost, energiju, samo istraživanje i iskustvo.

Tri je asocijacija za trilogije: prošlost-sadašnjost-budućnost, dužina-visina-širina, otac-majka-dijete, telo-um-duša, itd. Dakle znak je savršenog balansa.

Ukoliko sanjate ovaj broj povežite ga sa dešavanjem u vašem životu, sa ličnim iskustvom te sa ovim univerzalnim trilogijama. Moguće je da zanemarujete jedan ugao nekog svog trougla, a to znate ako osećate da vam, u posljednje vreme, nedostaje balansa u životu, sve vam se čini neusklađeno, bez kontrole i nekog vidljivog smisla.

Obratite pažnju na to koliko vremena i snage ulažete u svoj odnos sa roditeljima, decom, da li zanemarujete sadašnjost ili budućnost zbog preteranog vraćanja i razmišljanja o prošlosti?

Snovi su dobra ogledala, ali pomalo iskrivljena. Nekad se moramo dobro zagledati da bismo pročitali istinu između redova.

Ako sanjate neki broj, znajte da se morate osvrnuti i na neko specifično značenje tog broja u vašem trenutnom životu. Značenja ne moraju biti duboko utisnuta, psihoanalitička, to mogu biti i neke površne, skoro banalne stvari za koje vam snovi mogu biti neki vid podsetnika, npr.: podseća vas na neki datum, na neki događaj koji će se desiti za 3 dana a koji ste smetnuli s uma, možda nešto što trebate uraditi u 3 sata, itd.