Krug je simbol perfekcije, potpunosti i besmrtnosti, ali i beskrajnog ponavljanja, monotonije i rutine. Možda ste vrtite u začaranom krugu i čini vam se da ne možete izaći iz neke situacije koja je za vas destruktivna?

Postoji način da prekinete i napustite ovaj krug, i to je verovatno sada vaš zadatak. Ako vidite krugove unutar kruga znači da ste snažno ili preterano zaštićeni. Možda je vreme da spustiste svoje ograde i odbrane?

Ako sanjate krug koji je oštećen, nepravilan ili nepotpun, znak je da vas čekaju mnoge prepreke i kočnice na putu ostvarenja vaših ciljeva. Morate raditi na svom unutrašnjem razvoju i sticanju znanja.

Ako budete uporno radili na svom razvoju, vremenom ćete prevazići sve prepreke i da je ostvarenje cilja vredilo svakog napora i truda. Krug sa krstom u sredini simbol je planete Zemlje. Isto tako služi i kao vodič ka centru i samorijentaciji.