Nije prijatno slušati priče o đavolima a još neprijatnije je kada ih sanjate. Takvi snovi ostavljaju jak utisak na onoga ko ih sanja pa se i oni koji najmanje vjeruju u njih zapitaju kakvo značenje i poruku nose. Ako krenemo od narodnih verovanja, videti đavola ili vraga u snu sigurno nije dobar znak.

Đavo je oličenje smrti i zla. Moguće je da će vas prevariti loši ljudi a može još ukazivati na žalost, strah, bolest, neuspeh i neprilike. Ovaj san govori vam i da pripazite na svoje ponašanje. Ako pak sanjate da jurite đavola to će vam doneti sreću a vaš trud i upornost će se isplatiti. Bežati od đavola u snu, znači svađu i klevetu. Neka tumačenja kažu da bežanje od đavola je znak nedostatak strpljenja i upornosti u poslu.

Borba sa đavolom ukazuje na to da će te uspeti da pobedite svoje neprijatelje. Sanjati đavola koji nešto govori sugeriše da će te naići na iskušenja kojima će te teško odoliti mada ona neće biti u vašu korist. Sanjati prijateljstvo između vas i đavola ukazuje da ste povodljiva osoba te da vas je lako preobratiti da učinite nešto što inače ne bi želeli. Prodati dušu đavolu znači ste u opasnosti da sebe žrtvujete radi beskorisnih stvari ili za osobu koja to ne zaslužuje.

Snovi o satani predstavljaju postojanje nekih nedela ili zlodela u vašem životu ili u vašoj okolini. Psihologija to posmatra malo drugačije. Ona polazi od logičnih objašnjenja. Prema tome, san u kome se borite sa đavolom simbolično predstavlja vašu životnu borbu. Ta borba može biti protiv nečeg što vam je nametnuto.

Videti đavola u snovima može da simbolizuje strah, ograničavanje i negativan stav prema samom sebi. To ukazuje da gajite osećaj krivice prema nekome ili nečemu. Vreme je da se oslobodite tih osećanja. Pored mnogobrojnih tumačenja snova o đavolu izdvojilo se i ovo koje kaže da đavo u snovima simbolizuje mrak i konfuziju. Ukoliko vas đavo posećuje u vašim snovima to može značiti da ste opterećeni negativnim mislima ili vas neko u vašem životu odvlači na negativnu stranu i negativna razmišljanja. Đavo predstavlja i iskušenje.

Smatra se da je đavo personifikacija ega, stoga snovi o đavolu mogu vas upozoravati na to da smekšate svoj ego. Neka shvatanja, snove o đavolu, dovode u vezu sa inteligencijom, lukavstvom, prevarom i pameću, tako đavo u snovima može ukazivati i na previše intelektualnog razmišljanja Jedan drugi psihološki aspekt pak govori da se đavo pojavljuje u snovima ljudi koji imaju problema sa moralom, tačnije, onima koji su strogo odgajani pa im se neke društveno ne prihvatljive stvari čine kao nešto loše, zbog čega potiskuju takve osećaje i želje.

Đavo utelovljuje osećanja poput želje, strasti koje svesno odbacujemo potiskujući ih u nesvesno. Persijsko tumačenje đavola u snu simbolizuje da patite od osećaja krivice koje ste potisnuli a razloge zbog čega imate takav osećaj ne želite priznati. Pokušaj pobede đavola u snu je težnja čoveka da svoje želje i stvarnost dovede u harmoniju. Ukoliko žena sanja đavola, tumači se kao njena težnja da bude jaka u životu.

Indijsko tumačenje tvrdi da videti đavola u snu znači da ne dolazite u iskušenje. Označava još i patnju, nesreću, sramotu.