Sanjati da ste od neke važne akcije, uzdižete se iz pozadine imate pravo da budete važna osoba u mnogim vanrednim situacijama.